Inne

 

Różne publikacje zawierające informacje o Szynwałdzie

 

  1. Jop Władysław, Życiorys Jopa Józefa starszego - napisany przez syna Władysława ze Szynwałdu, [b.m.] 1976 [maszynopis].
  2. Micek Stanisław, Szynwałd podczas wojny i okupacji 1939-1945. Wspomnienia o przeżyciach wojennych w rodzinnej wsi, Opole 1990 [maszynopis].
  3. Rogóż Aleksander, Ks. Aleksander Siemieński. Pasterz według Serca Jezusowego, Tarnów 1964 [maszynopis].
  4. Socała Bogumiła Franciszka, Szkoły zawodowe SS. Służebniczek Starowiejskich (1909-1939), praca magisterska, Lublin 1968 [maszynopis].
  5. Urbaniak Stanisław, Życie i działalność ks. Tomasza Mąciora SAC, praca seminaryjna, Ołtarzew 1974 [maszynopis].

 

 

Kalendarz Tuchowski

  1. Br. Nepomucen Grala [w:] Kalendarz Tuchowski 2009, Tuchów 2008.
  2. Plebanek Kazimierz, Łaski Matki Bożej Tuchowskiej [w:] Kalendarz Tuchowski 2009, Tuchów 2008.
  3. Stańczyk Stanisław, Pamięć o nich trwać będzie z pokolenia na pokolenie... (Nasi Bohaterowie z czasu okupacji) [w:] Kalendarz Tuchowski 1991, Tuchów [1990].