Szkoła Podstawowa nr 2 w Szynwałdzie

 

 

Szkoła na Świniogórze rozpoczęła działalność 14 listopada 1916 r., kiedy to w budynku Ochronki Sióstr Służebniczek została utworzona klasa eksponowana.

Pierwszą nauczycielką była s. Helena Stabrawianka. W 1922 r. z powodu dużej ilości uczniów utworzono drugą klasę dla dzieci starszych. Nauczycielką została s. Bronisława Naglik. Początkowo szkoła podlegała kierownictwu Władysława Lewickiego ze szkoły głównej w Szynwałdzie. W roku szkolnym 1926/27 Rada Szkolna Powiatowa wydzieliła szkołę na Świniogórze jako szkołę nr 2.

Po wybuchu II wojny światowej w 1940 r. władze okupacyjne zwolniły siostry z pracy, w ich miejsce przyjęto nauczycielkę p. Świnionogę. W 1941 r. kierownikiem został Stanisław Borkowski, a po wojnie w 1945 r. s. Maria Kraska. 6 listopada 1951 r. siostry opuściły Świniogórę, a budynek ochronki i posesję przejęła Gminna Rada Narodowa w Ryglicach. W 1955 r. specjalna komisja stwierdziła, że budynek szkolny nie nadaje się do dalszej eksploatacji i grozi zawaleniem, zapadła decyzja aby go wyburzyć i wybudować nowy.

Budowa nowej szkoły na Świniogórze rozpoczęła się w 1960 r. Po trzech latach, w 1963 r. budynek został oddany do użytku. Oprócz sal lekcyjnych, biblioteki i innych pomieszczeń, znajdowały się tam mieszkania dla nauczycieli. W 1974 r. doprowadzony został prąd, a w 1977 r. powstało boisko szkolne. Na początku lat 90. XX w. podłączony został telefon i gaz. W latach 70. XX w. dla młodzieży kończącej szkołę podstawową, były tam prowadzone zajęcia z przysposobienia rolniczego. Wykładowcą był Antoni Jacher. W latach 80. XX w. od jesieni do wiosny, organizowane były zajęcia dla rodziców w ramach Uniwersytetu Powszechnego. Wykłady prowadzili: Antoni Jacher, Barbara Jacher i Gminny Dyrektor Szkół - Aldona Nowak.

Była to placówka niewielka, w której panowała rodzinna atmosfera, uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki nauczania i zdobywali wysokie miejsca w różnych konkursach. Szkoła promowała swoją miejscowość, jej walory krajobrazowe, zdrowotne, tradycje, propagowała edukację regionalną i ekologiczną. W latach 1971-2006 jej dyrektorem był Antoni Jacher, po nim, w latach 2006-2012 funkcję tę pełniła Anna Zarychta.

W roku szkolnym 1999/2000, po reformie, szkoła pozostała sześcioklasową szkołą podstawową, natomiast starsze dzieci były dowożone do gimnazjum w Skrzyszowie. W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszczało 25 uczniów. W 2012 r. szkoła została zamknięta, z powodu niewielkiej liczby dzieci i dużych kosztów utrzymania.

 


Widok zewnętrzny


 


Widok wewnętrzny


 


Życie szkolne


 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie - Kronika Szkoły Powszechnej 2 klasowej nr 2 w Szynwałdzie, 1916-1956.
  2. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie - Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie, 1971-2008.
  3. Osoby prywatne, które udostępniły zdjęcia: Stanisław Podraza, Agata Zięba.
  4. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.

 

 

........................