Przedszkole Niepubliczne w Szynwałdzie

 

 

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP - Ochronka pw. św. Józefa

33-158 Szynwałd 367

tel. 14 674-20-03

 

 

Po sprowadzeniu w 1891 r. do Szynwałdu Sióstr Służebniczek, na gruncie ofiarowanym przez Tomasza Litwina, tzw. Plebankówce, stanęła pierwsza ochronka.

Po niedługim czasie okazała się ona za ciasna. W 1901 r. rozpoczęły się prace nad budową większego domu, który został otwarty i poświęcony 11 października 1903 r. przez biskupa Leona Wałęgę. Znalazły się w nim kaplica, ochronka i szkoła ludowa. Zamieszkały w nim trzy siostry: s. Florentyna Marek, s. Józefa Stuligłowa i s. Kwiryna Cholewa. W latach 1907-1909 dobudowano dwa skrzydła przeznaczone na Szkołę Gospodyń Wiejskich.

Głównym celem ochronki była opieka nad małymi dziećmi w czasie, gdy ich rodzice pracowali. Przyjmowano dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia trwały od godz. 8:00 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy, z przerwami na święta. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego ochronka była czynna cały czas, z niewielkimi przerwami.

Obecnie siostry prowadzą w budynku Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP - Ochronka pw. św. Józefa.

 


Plac zabaw przy przedszkolu


 

 

Zobacz również

 

Wykaz źródeł

  1. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.

 

 

........................