Źródła archiwalne

 

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

 1. Dział fotograficzny

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura Tarnów

 1. Karty zabytków w Szynwałdzie, oprac. Cezary Kocot, 1983.
 2. Wykaz obiektów zabytkowych z Szynwałdu.

 

Archiwum Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi

 1. Dział fotograficzny

 

Parafia Rzymskokatolicka w Szynwałdzie

 1. Kronika parafii w Szynwałdzie, 1986-.
 2. Liber Memorabilium ad Ecclesiam in Szynwałd, Kronika parafii w Szynwałdzie, 1833-1962.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie

 1. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1914-1965.
 2. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szynwałdzie

 1. Kronika Szkoły Powszechnej 2 klasowej nr 2 w Szynwałdzie, 1916-1956.
 2. Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie, 1971-2008.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie

 1. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynwałdzie.

 

Urząd Pocztowy w Szynwałdzie

 1. Kronika ważniejszych wypadków Agencji Pocztowej Szynwałd, 1937-2009.

 

 

Osoby prywatne, które udostępniły dokumenty i fotografie

 • Maria Bardo
 • Teresa Ciszek, Sebastian Czarnik
 • Jan Dziurawiec, Paweł Dziurawiec
 • Krystyna i Stanisław Gawron, Rozalia Gąciarz, Paulina Góra
 • Marta Jop, Wojciech Jop, Zuzanna Jop
 • Andrzej Kaczor, Izabela Kantor, Zofia Kawa, Justyna Kielian, Dorota Krakowska
 • Małgorzata Madeja, Jola Markowska, Łukasz Mazur, Bartłomiej Mącior
 • Anna Niemiec
 • Joanna Pietrowicz, Maria Plebanek, Maria i Zofia Plebanek, Stanisław Plebanek, Stanisław Podraza, Anna Przybyło, Dorota Puła
 • Franciszek Robak
 • Anna Sarad, Janusz Siemek, Stanisław Stańczyk, Józef Śrutek
 • Cecylia Zegar, Karolina Zegar, Agata Zięba, Piotr Zięba
 • Anna Żaba, Maria Żywiec, Tekla Żywiec