Źródła drukowane

 

 1. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 2, 1284-1506, wydane przez Zygmunta L. Radzimińskiego i Bronisława Gorczaka, Lwów 1888.
 2. Długosz Jan, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 1, Kraków 1863.
 3. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 3, cz. A, Sekcje 53-80, red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Kraków 2015.
 4. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 3, cz. B, Faksymilia arkuszy 53-80, red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Kraków 2015.
 5. Materyały do historyi miasta Biecza (1361-1632), oprac. Franciszek Bujak, Kraków 1914.
 6. Monumenta Poloniae Vaticana, t. 2, Acta Camerae Apostolicae, vol. 2, 1344-1374, Kraków 1913.
 7. Ks. Izydora Chrościńskiego, pierwszego prefekta gimnazyum tarnowskiego, Kronika z lat 1784-1794 z przydaniem aktów fundacyjnych kolonii akademickiej w Tarnowie z lat 1559 i 1578, jakoteż Raportu o jej stanie z r. 1766 [w:] Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 9, Kraków 1897.
 8. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 3, Małopolska [w:] Źródła dziejowe, t. 14, Warszawa 1886.
 9. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 4, Małopolska [w:] Źródła dziejowe, t. 15, Warszawa 1886.
 10. Sprawozdanie z działalności „Ligi Pomocy Przemysłowej” za czas od 15. sierpnia 1908, do 31. grudnia 1909, t. j. za szósty rok istnienia, Lwów 1910.
 11. Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, t. 1, Kraków 1900.