Przedszkole Publiczne

 

Przedszkole Publiczne w Szynwałdzie na starych fotografiach

  

Wykaz źródeł

  1. Osoby prywatne, które udostępniły zdjęcia: Teresa Ciszek, Antonina Robak, Karolina Zegar.

 

 

........................