Czubata Góra

 
 

Wzniesienie w Szynwałdzie wys. 327 m n.p.m.

Znajduje się pomiędzy lasem na Prebendzie a Czermanichą, jest doskonałym punktem do obserwacji całej okolicy.

Gwarowa wersja nazwy to - Cubato Góra.

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Portal mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa [dostęp: 15.11.2020] <https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/>.

 

 

........................