Potok Korzeń

 

 
 

Jest to lewobrzeżny dopływ Wątoku.

Swój początek bierze w Trzemeskim lesie, w pobliżu granicy z Szynwałdem. W Trzemesnej i na prawie całym odcinku w Szynwałdzie, przepływa przez tereny leśne, później przez pola uprawne i w pobliżu zabudowań.

Po wpłynięciu do Skrzyszowa, łączy się tam z drugim potokiem płynącym z Trzemesnej. Następnie przepływa przez część Skrzyszowa i w pobliżu drogi do Łękawicy wpada do Wątoku.

W latach 2012-2014 na potoku został wybudowany zbiornik retencyjny "Skrzyszów", zlokalizowany na terenie Skrzyszowa, na granicy z Szynwałdem.

Nazwa potoku bierze się od przysiółka przez który przepływa. W publikacji Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, występują jeszcze dwie nazwy odnoszące się do tego strumienia Na Korzeniu i Na Prebendzie.

  

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................