Łazy

 

Pola i zarośla w Szynwałdzie.

Nazwa ta odnosi się do kilku miejsc w Szynwałdzie. Leżą one na terenach mało dostępnych, na uboczu.

Łazy znajdują się pomiędzy Jankówkami a Kresami, przy granicy z Łękami Górnymi. Kolejne leżą w okolicach Wilczej Skarpy przy granicy z Zalasową.

 

 

Źródła

  1. Informacje: Piotr Zięba.
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  3. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................