Granice

 

Pola w Szynwałdzie.

Nazwa ta odnosi się do kilku miejsc w Szynwałdzie. Pola leżące przy granicach z sąsiednimi miejscowościami określane są jako Granice, Przy Granicy.

Granice znajdują się przy Alei Świdzińskiego na granicy z Trzemesną, a także za Korzeniem, przy granicach ze Skrzyszowem, Łękawicą i Trzemesną.

Na mapie Szynwałdu z 1849 r. wykonanej w ramach Katastru galicyjskiego pola za Korzeniem oznaczone zostały jako W granicach.

 

Granice zaznaczone jako W granicach, na mapie Szynwałdu z 1849 r., ANwK sygn. KT si39.

 

 

Źródła

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie: Kataster galicyjski. Szynwałd - Gemeinde Szynwald in Galizien Tarnower Kreis. Mapa sytuacyjna gr. Szynwałd, skala 1:5000, 1849, sygn. KT si39.
  2. Informacje: Piotr Zięba.
  3. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  4. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................