Księże Pola

 

Pola w Szynwałdzie.

Były to tereny należące niegdyś do parafii w Szynwałdzie. Znajdowały się za kościołem i stanowiły pas ziemi biegnącej w kierunku lasu na Prebendzie.

Razem z częścią Pańskich Pól nazywane były Prebendą. Spotykana jest również nazwa Książe Pola.

 

Księże Pola (Szynwald Pfarre) na mapie Szynwałdu z 1849 r., ANwK sygn. KT si39.

 

 

Źródła

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie: Kataster galicyjski. Szynwałd - Gemeinde Szynwald in Galizien Tarnower Kreis. Mapa sytuacyjna gr. Szynwałd, skala 1:5000, 1849, sygn. KT si39.
  2. Informacje: Stanisław Chrostek.
  3. Portal mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa [dostęp: 15.11.2020] <https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/>.

 

 

........................