Ściski

 

Część Szynwałdu.

Były to pola i prowadzące przez nie drogi, którymi dawniej mieszkańcy chodzili do Tarnowa lub Tuchowa na skróty.

Przysiółek Na Ściskach znajdował się w okolicach Domu Sióstr Służebniczek.

W publikacji Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, znajduje się nazwa Ścieżki (pole).

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................