Litwinówka

 

Miejsce w Szynwałdzie.

Znajduje się przy drodze Szynwałd-Pilzno, przed Baryczą.

Dawniej teren ten należał do gospodarza o nazwisku Litwin, którego kilka córek wstąpiło do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Zapragnęły one, aby na ojcowiźnie stanęła ochronka dla dzieci, prowadzona przez siostry. Tak też się stało, ochronka a później przedszkole działały tu od 1937 do 1967 roku.

 

 

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.

 

 

........................