Antoszówka

 

Pola w Szynwałdzie.

Leżą prostopadle do Starych Dróg i ciągną się w kierunku Trzemesnej. Należały kiedyś do gospodarzy o nazwisku Antosz, stąd nazwa Antoszówka.

Wersja gwarowa nazwy to Jantosówka.

 

 

Źródła

  1. Informacje: Stanisław Chrostek
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.

 

 

........................