Za Szkołą

 

Część wsi Szynwałd.

Obejmuje tereny znajdujące się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1. Kiedyś nazywane były one - Za Dworem, ponieważ w miejscu dzisiejszego budynku szkolnego stał dwór, a obok zabudowania folwarczne.

W Kronice parafialnej ks. Tomasz Stański zapisał: Dnia 7 Września tego roku [1866 r.] poświęciłem nowy z fundamentu drzewiany folwark przez Imci Pana Władysława Wodczyńskiego dzierżawcę na koszt J.O. Księcia Dziedzica okazale i gustownie a wygodnie postawiony. Dwór został rozebrany samowolnie przez mieszkańców pod koniec lat 70. XX w.

 

Budynek dworski w 1966 r., mieściła się w nim wtedy szkoła.

 

 

Źródła

  1. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Szynwałdzie: Kronika parafii w Szynwałdzie, 1833-1962.
  2. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie: Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie, 1965-1987.
  3. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.

 

 

........................