Pańskie Pola

 

Pola w Szynwałdzie.

Tereny należące niegdyś do rodziny Sanguszków, stanowiące folwark w Szynwałdzie. Nazywane były również Dworskimi Polami.

Znajdowały się za kościołem i za obecną szkołą w Szynwałdzie, w miejscu której stał kiedyś dwór i częściowo na północ od drogi prowadzącej do Trzemesnej.

Po parcelacji pola te zaczęto nazywać - Na Hektarze.

 

 

Źródła

  1. Informacje: Piotr Zięba.
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.

 

 

........................