Olszyny

 

 

Przysiółek w Szynwałdzie

Znajduje się za Baryczą, przy drodze prowadzącej do Pogórskiej Woli. Na terenie tym rośnie dużo drzew Olszy czarnej. Używana jest również nazwa Olszyna.

  

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.
  3. Województwo tarnowskie. Mapa topograficzno-administracyjna, 1:100 000, Katowice: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, wyd. 2, [1993].

 

 

........................