Zachodnia Góra

 

Część wsi Szynwałd.

Południową część Szynwałdu - zwaną Góra, mieszkańcy dzielą jeszcze na dwie części wschodnią i zachodnią, nazywając je Wschodnia Góra i Zachodnia Góra. Osią podziału jest tutaj potok Wątok i droga powiatowa, od których po zachodniej stronie znajduje się Zachodnia Góra.

Gwarowa wersja nazwy to - Zachodnio Góra.

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................