Dół

 

Północna część wsi Szynwałd.

Teren Szynwałdu mieszkańcy dzielą zwyczajowo na dwie części: Górę i Dół. Punktem umownym wyznaczającym ten podział jest kościół parafialny. Na południe od kościoła znajduje się Góra, natomiast na północ Dół.

W nazewnictwie spotykana jest jeszcze nazwa Szynwałd Dolny, jednak nie jest ona używana przez mieszkańców.

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Okolice Tarnowa. Mapa turystyczna, 1:125 000, Warszawa-Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1988.
  3. Powiat tarnowski i okolice. Mapa turystyczna, 1:75 000, Łapczyca: Wydawnictwo Regis, 2015.
  4. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................