Ludność Szynwałdu

 

Wyniki spisu ludności, przeprowadzonego w 1880 r. w monarchii austro-węgierskiej

 

Obecnie w Szynwałdzie żyje ponad 3200 osób i liczba ta powiększa się stale z roku na rok.

Jest to wieś bardzo duża, zajmująca 2317 ha, znajduje się w niej około 700 budynków mieszkalnych.

W czasie lokacji Szynwałd został początkowo zasiedlony ludnością niemiecką, sprowadzoną przez kasztelana krakowskiego Spycimira. Żydzi zaczęli pojawiać się w XVII i XVIII w. i mieszkali tu do 1900 r. Chłopi początkowo stanowili 99% ludności wsi.

Według obliczeń Tadeusza Ladenbergera, w 1350 r. w Szynwałdzie mieszkało 336 osób. Liczbę tę ustalił na podstawie wykazów świętopietrza, zakładając że zgodnie z nakazem, płacono od każdego dorosłego czy dziecka jednego denara.

W 1664 r. do komunii wielkanocnej przystąpiło 713 osób starszych i 132 dzieci, razem 845 osób. W 1738 r. Szynwałd liczył 1100 osób. W 1772 r. do spowiedzi i komunii wielkanocnej przystąpiło 900 wiernych. W 1810 r. Szynwałd liczył 1485 wiernych, a w 1830 r. 1690 katolików i 32 Żydów.

 

Kategorie ludności wiejskiej w Szynwałdzie w XVI-XVIII w.

 • 1536 r. - 54 kmieci, 3 zagrodników
 • 1581 r. - 46 kmieci, 3 zagrodników, 9 chałupników, 50 komorników, 5 rzemieślników, 4 kijaczy, 1 duda
 • 1629 r. - 60 kmieci, 3 zagrodników, 9 chałupników, 50 komorników
 • 1650 r. - 43 kmieci, 4 zagrodników, 13 chałupników
 • 1675 r. - 53 kmieci, 2 zagrodników, 10 chałupników, 52 komorników
 • 1753 r. - 56 kmieci, 15 zagrodników, 24 chałupników, 46 komorników
 • 1787 r. - 56 kmieci, 20 zagrodników, 20 chałupników, 19 komorników
 • 1796 r. - 54 kmieci, 21 zagrodników, 31 chałupników, 26 komorników

 

Liczba parafian na podstawie dokumentów znajdujących się w Archiwum parafialnym w Szynwałdzie

Do danych tych należy podchodzić krytycznie, gdyż występują w nich duże nieścisłości, nie dające się wytłumaczyć wysoką śmiertelnością podczas panujących w tych latach epidemii.

 • 1841 r. - 1772 katolików, 30 Żydów
 • 1844 r. - 1830 katolików, 36 Żydów
 • 1846 r. - 1847 katolików, 34 Żydów
 • 1847 r. - 1165 osób przystąpiło do spowiedzi wielkanocnej
 • 1848 r. - 1374 katolików, 21 Żydów
 • 1849 r. - 1491 katolików, 21 Żydów
 • 1850 r. - 1010 katolików, 20 Żydów
 • 1851 r. - 1158 katolików, 21 Żydów
 • 1852 r. - 1327 katolików, 19 Żydów
 • 1853 r. - 1507 katolików, 17 Żydów
 • 1854 r. - 1463 katolików, 17 Żydów
 • 1855 r. - 1394 katolików, 16 Żydów
 • 1856 r. - 1379 katolików, 16 Żydów
 • 1857 r. - 1716 katolików, 20 Żydów
 • 1858 r. - 1477 katolików, 27 Żydów
 • 1859 r. - 1457 katolików, 24 Żydów
 • 1860 r. - 1476 katolików, 25 Żydów
 • 1861 r. - 1485 katolików, 27 Żydów

 

Liczba ludności na podstawie spisów przeprowadzonych w monarchii austro-węgierskiej

 • 1880 r. - 1771
 • 1900 r. - 1890

 

Liczba ludności na podstawie spisów powszechnych przeprowadzonych w Polsce

 • 1921 r. - 1975
 • 1931 r. - 2244

 

Liczba parafian na podstawie Schematyzmów i Roczników Diecezji Tarnowskiej

 • 1827 r. - 1797 katolików
 • 1850 r. - 1491 katolików
 • 1875 r. - 1875 katolików
 • 1879 r. - 1874 katolików, 35 Żydów
 • 1880 r. - 1835 katolików, 40 Żydów
 • 1882 r. - 1796 katolików, 41 Żydów
 • 1883 r. - 1762 katolików, 42 Żydów
 • 1885 r. - 1676 katolików, 44 Żydów
 • 1887 r. - 1703 katolików, 49 Żydów
 • 1888 r. - 1722 katolików, 29 Żydów
 • 1889 r. - 1742 katolików, 25 Żydów
 • 1892 r. - 1781 katolików, 27 Żydów
 • 1893 r. - 1821 katolików, 23 Żydów
 • 1896 r. - 1852 katolików, 19 Żydów
 • 1900 r. - 1962 katolików
 • 1901 r. - 1973 katolików
 • 1902 r. - 1989 katolików
 • 1905 r. - 2025 katolików
 • 1906 r. - 2047 katolików
 • 1907 r. - 2053 katolików
 • 1908 r. - 2032 katolików
 • 1910 r. - 2190 katolików
 • 1911 r. - 2160 katolików
 • 1912 r. - 2180 katolików
 • 1913 r. - 2195 katolików
 • 1918 r. - 2033 katolików
 • 1919 r. - 2087 katolików
 • 1920 r. - 2087 katolików
 • 1922 r. - 1970 katolików
 • 1925 r. - 2011 katolików
 • 1928 r. - 2089 katolików
 • 1929 r. - 2124 katolików
 • 1930 r. - 2165 katolików
 • 1931 r. - 2201 katolików
 • 1932 r. - 2240 katolików
 • 1934 r. - 2372 katolików
 • 1935 r. - 2399 katolików
 • 1936 r. - 2460 katolików
 • 1937 r. - 2500 katolików
 • 1938 r. - 2538 katolików
 • 1939 r. - 2579 katolików
 • 1940 r. - 2579 katolików
 • 1943 r. - 2579 katolików
 • 1944 r. - 2579 katolików
 • 1946 r. - 2304 katolików
 • 1948 r. - 2304 katolików
 • 1959 r. - 2346 katolików
 • 1967 r. - 2446 katolików
 • 1977 r. - 2600 katolików
 • 1983 r. - 2700 katolików
 • 1987 r. - 2700 katolików
 • 1999 r. - 2950 katolików
 • 2000 r. - 3120 katolików
 • 2001 r. - 3120 katolików
 • 2003 r. - 3120 katolików
 • 2004 r. - 3120 katolików
 • 2006 r. - 3120 katolików
 • 2007 r. - 3200 katolików
 • 2008 r. - 3200 katolików

 

Liczba ludności na podstawie danych z Urzędu Gminy w Skrzyszowie

 • 1989 r. - 2863
 • 1990 r. - 2890
 • 1991 r. - 2904
 • 1992 r. - 2953
 • 1993 r. - 2930
 • 1994 r. - 2943
 • 1995 r. - 2955
 • 1996 r. - 2979
 • 1997 r. - 3016
 • 1998 r. - 3032
 • 1999 r. - 3054
 • 2000 r. - 3069
 • 2001 r. - 3077
 • 2002 r. - 3068
 • 2003 r. - 3071
 • 2004 r. - 3080
 • 2005 r. - 3110
 • 2006 r. - 3114
 • 2007 r. - 3094
 • 2008 r. - 3098, w tym 1595 kobiet i 1503 mężczyzn
 • 2009 r. - 3089
 • 2010 r. - 3107, w tym 1582 kobiet i 1525 mężczyzn

 

 

Źródła

 1. Allgemeines Ortschaften - Verzeichniss der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. December 1900. Nebst vollständigem alphabetischem Namensregister. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Central - Commission in Wien, Wiedeń 1902.
 2. Alphabetisches Namens - Register zum vollständigen Ortschaften - Verzeichnisse der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. December 1880. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Central – Commission in Wien, Wiedeń 1882.
 3. Niedojadło Andrzej, Kubacki Grzegorz, Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie, Skrzyszów-Tuchów 2009.
 4. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
 5. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 3, Małopolska [w:] Źródła dziejowe, t. 14, Warszawa 1886.
 6. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 4, Małopolska [w:] Źródła dziejowe, t. 15, Warszawa 1886.
 7. Roczniki Diecezji Tarnowskiej.
 8. Schematyzmy Diecezji Tarnowskiej.
 9. Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, ludność i budynki, na podstawie tymczasowych wyników drugiego spisu ludności z dn. 9.XII 1931 r. oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne. Część III. województwa południowe, Warszawa 1933 r.
 10. Urząd Gminy w Skrzyszowie: Dane statystyczne.

 

 

........................