Historia opieki zdrowotnej w Szynwałdzie

 

Ośrodek Zdrowia, koniec lat 80. XX w.

 

Pierwszą zorganizowaną instytucją, która pomagała chorym na terenie Szynwałdu był szpital.

Powstał on w XVII w., prawdopodobnie był to niewielki budynek drewniany z kilkoma izbami. Do szpitala oprócz chorych przyjmowano także ubogich, żebraków, kaleki, starców, chorych umysłowo. Był to więc w dzisiejszym rozumieniu także rodzaj przytułku dla bezdomnych. Uposażenie materialne miał niewielkie, utrzymywał się z jałmużny, zapisów i datków. Opiekę nad chorymi sprawowali m.in. członkowie Bractwa Szkaplerznego. Z dokumentów wynika, że istniał jeszcze w ostatnich latach XIX w.

W Szynwałdzie przed wojną, podobnie jak w innych okolicznych wsiach nie było lekarza. Były jednak osoby, które leczyły ziołami, niektóre kobiety pełniły funkcję akuszerek. Po przybyciu Sióstr Służebniczek sytuacja znacznie się poprawiła, gdyż kilka z nich miało skończone kursy pielęgniarskie i opiekowało się chorymi.

W latach 1945-1950 działał w Szynwałdzie Oddział Związku Caritas, który pomagał biednym i chorym. W latach 1947-1949 w domu u sióstr prowadzony był punkt sanitarny PCK, w którym przeprowadzano badania dzieci i osób starszych.

1 lutego 1970 r. otwarto nowy budynek Ośrodka Zdrowia, który powstał w czynie społecznym. Znajdowały się tam: gabinet lekarski, zabiegowy, dentystyczny, punkt apteczny, a także mieszkanie dla lekarza. Budynek ten był jednak usytuowany dość daleko od centrum wsi, dlatego w 2005 r. oddano do użytku nowy ośrodek, z którego obecnie korzystają mieszkańcy.

W 1999 r. powołany został Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie, w skład którego wszedł Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie.

  

Wykaz źródeł

  1. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.

 

 

........................