Przebudowa chodnika

Opublikowano: środa, 14 grudzień 2022

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie przebudowany został chodnik, biegnący wzdłuż drogi powiatowej.

W ramach prac: poszerzono chodnik, przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną, zlikwidowano schody i zmniejszono skarpy. Wykonawcą była firma EFEKTAR Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł 136 292 zł brutto.

  

 

........................