Maseczki dla gminy Skrzyszów

Opublikowano: wtorek, 12 maj 2020

W ubiegłą sobotę, 9 maja 2020 r. przed remizą OSP w Szynwałdzie rozdawane były maseczki.

Akcja pn. "Maseczki dla gminy Skrzyszów" odbyła się również w pozostałych sołectwach gminy. W przygotowaniu przedsięwzięcia zaangażowany był Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, strażacy OSP, sołtysi i osoby indywidualne. Łącznie do rozdysponowania było 3000 maseczek. W Szynwałdzie rozdano 704 sztuki.

Maseczki, które jeszcze pozostały, zostaną przekazane do bibliotek i tam będzie je można odbierać.

W dalszym ciągu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie działa maseczkomat, gdzie można zakupić maseczki w cenie 6 zł za sztukę.

  

  

 

 

........................