Obrazki jubileuszowe

 

Pamiątki jubileuszy kapłańskich i zakonnych, osób duchownych pochodzących z Szynwałdu i pracujących w Szynwałdzie.

  

 

Źródła

  1. Obrazki ze zbiorów osób prywatnych.

 

 

........................