Ochronka Sióstr Służebniczek - Litwinówka

 

Ochronka na Litwinówce w Szynwałdzie na starych fotografiach

  


Kursy kroju i szycia


 

Wykaz źródeł

  1. Osoby prywatne, które udostępniły zdjęcia: Teresa Ciszek, Rozalia Gąciarz, Łukasz Mazur, Anna Przybyło, Franciszek Robak, Maria Żywiec.

 

 

........................