Szkoła Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie

 

Uroczystość 25-lecia istnienia szkoły, 1934 r.

 

Poświęcenie sztandaru Związku Szynwałdzianek i Szkoły Rolniczej, 1938 r.

  

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi - Dział fotograficzny.
  2. Fotografie ze zbiorów osób prywatnych: Wojciech Jop, Zofia Kawa, Maria Plebanek, Stanisław Podraza, Anna Przybyło, Cecylia Zegar, Tekla Żywiec.