Pierwsza Komunia Święta cz. 2

  

Wykaz źródeł

  1. Fotografie ze zbiorów osób prywatnych: Teresa Ciszek, Zuzanna Jop, Dorota Krakowska, Małgorzata Madeja, Anna Sarad, Stanisław Stańczyk, Cecylia Zegar, Anna Żaba.