Ochronka Sióstr Służebniczek pw. św. Józefa

  

Wykaz źródeł

  1. Fotografie ze zbiorów osób prywatnych: Jan Dziurawiec, Paweł Dziurawiec, Paulina Góra, Izabela Kantor, Bartłomiej Mącior, Dorota Puła, Cecylia Zegar.