Publikacje internetowe

 

  1. Bryndal Tomasz i in., Gwałtowne wezbrania spowodowane nawalnymi opadami deszczu w zlewni potoku Wątok (Pogórze Ciężkowickie) [w:] Woda w badaniach geograficznych, pod red. Tadeusza Ciupy, Romana Suligowskiego, Kielce 2010 [dostęp: 26.11.2017] <http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf>.
  2. Krzyżanowska Dorota, Projekt budowlany remontu elewacji i wieży budynku kościoła parafialnego p/w Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej, Tarnów 2014 [dostęp: 05.03.2018] <https://www.dropbox.com/sh/y3arjxicfycnp72/AABYRJh4HDpgUSX-CfuFho-ba/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20Projekt%20budowlany%20I?dl=0>.
  3. Madeja Magdalena, Etymologia ludowa oraz naukowa nazw miejscowych i terenowych gminy Skrzyszów w powiecie tarnowskim, praca magisterska, Tarnów 2011 [dostęp: 26.11.2017] <www.tarnow.pl/content/download/89499/386930/file/Magdalena_Madeja_mgr.pdf>.
  4. Nazewnictwo geograficzne Polski, t. 1, Hydronimy, cz. 1, Wody płynące, źródła, wodospady, Warszawa 2006 [dostęp: 26.11.2017] <http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/wprowadzenie.pdf>.
  5. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" 2015, 19 października, poz. 1636 [dostęp: 26.11.2017] <http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1636/1>.
  6. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych, Poczta Polska, październik 2017 [dostęp: 24.11.2017] <https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/11/spispna.pdf>.
  7. Statut sołectwa Szynwałd [dostęp: 27.11.2017] <https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,217499,statut.html>.
  8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 1, Uwarunkowania wraz z diagnozą, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl/konfiguracja/dok/studium_cz1.pdf>.
  9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, cz. 2, Kierunki, Tarnów 2011 [dostęp: 24.11.2017] <http://www.sip.skrzyszow.pl/konfiguracja/dok/studium_cz2.pdf>.