Kapliczka Serca Jezusa

 

 

Kapliczka Serca Jezusa w Szynwałdzie

 

Miejsce

Znajduje się przy drodze na Świniogórę, w przysiółku Dolce.

 

Opis

Została zbudowana na początku XX w. staraniem Sebastiana i Zygmunta Prokopów.

Murowana, tynkowana, kryta dachówką. Na rzucie prostokąta, z dwuspadowym daszkiem, zwieńczonym krzyżykiem. Wewnątrz znajduje się obraz Serca Jezusa i figurka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

W 1961 r. w kapliczce były odprawiane nabożeństwa przez ks. Zygmunta Prokopa. Pragnął on bowiem, w czasie wakacyjnego pobytu w Szynwałdzie, sprawować codziennie ofiarę mszy św. Jednak na pokonywanie trzykilometrowej drogi do kościoła, brak mu było już siły i skierował prośbę w tej sprawie do kurii tarnowskiej, która wyraziła zgodę. Na msze przychodzili ludzie z okolicy, zwłaszcza starzy i chorzy.

Kapliczka została wpisana do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

   

Zobacz również

 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie: Dział fotograficzny.
  2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie: Kapliczki i krzyże przydrożne w Szynwałdzie, Szynwałd 1977 [maszynopis].
  3. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
  4. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
  5. Stańczyk Stanisław, Ksiądz Zygmunt Prokop michalita - proboszcz w Kędzierówce (ur. 28.12.1918 - zm. 31.03.1994), [b.m.r.].
  6. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 1983, t. 2, cz. 1, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Tekst, red. Jan Rzepa.

 

 

........................