Rzyki

 

Przysiółek w Szynwałdzie.

Znajduje się za Paprocią. Na terenie tym spotyka się kilka strumieni płynących od granic z Trzemesną i Zalasową. Łączą się one w jeden większy potok wpadający do Wątoku.

W publikacji Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, znajduje się nazwa Rzeki (pole).

 

 

Źródła

  1. Informacje: Piotr Zięba.
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  3. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................