Stawiska

 

Przysiółki w Szynwałdzie.

Leżą w obniżeniach terenu, w miejscach podmokłych, przez które przepływają niewielkie cieki wodne.

Obecnie dwa miejsca na terenie wsi określane są jako Stawiska.

Pierwsze znajduje się pomiędzy drogą Zagumnie a Zalasowskim Gościeńcem. Drugie przy granicy z Zalasową, po zachodniej stronie miejscowości. W Zalasowej również występują Stawiska, które graniczą z szynwałdzkimi.

W publikacji Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, wymienione zostały Stawiska i Stawiska pod Zalasową. W rejestrze TERYT występują Stawiska (identyfikator SIMC 1051614). Na mapach spotkać można jeszcze określenie Stawiszki.

 

Na mapie Szynwałdu z 1849 r. wykonanej w ramach Katastru galicyjskiego, zaznaczone zostały Stawiska przy drodze Zagumnie, taką nazwę otrzymał również teren przy granicy z Łękami Górnymi, na Kresach. Natomiast Stawiska pod Zalasową, określone zostały jako Bagno.

 

Stawiska przy drodze Zagumnie na mapie Szynwałdu z 1849 r., ANwK sygn. KT si39.

 

 

Źródła

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie: Kataster galicyjski. Szynwałd - Gemeinde Szynwald in Galizien Tarnower Kreis. Mapa sytuacyjna gr. Szynwałd, skala 1:5000, 1849, sygn. KT si39.
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  3. Portal mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa [dostęp: 15.11.2020] <https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/>.
  4. Rejestr TERYT [dostęp: 09.11.2020] <http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/[...]>.
  5. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................