Rzycki

 

Pola i las w Szynwałdzie.

Znajdują się w okolicach przysiółka Kąty. Jest to teren podmokły z licznymi źródłami, tu swój początek bierze potok Kąty.

Na terenie tym odbywały się badania archeologiczne, w wyniku których odkryto ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

W publikacji Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, znajduje się nazwa Rzeczki (pola).

 

 

Źródła

  1. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
  2. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.

 

 

........................