Warsztaty rzemiosł tradycyjnych

Opublikowano: wtorek, 26 październik 2021

We wrześniu i październiku 2021 r. Stowarzyszenie Mój Szynwałd zrealizowało projekt pt.: „Warsztaty rzemiosł tradycyjnych sposobem na rozszerzenie działalności odpłatnej Stowarzyszenia Mój Szynwałd”.

Zadanie obejmowało organizację warsztatów z wikliniarstwa, haftu i szydełkowania.

Realizacja inicjatywy była możliwa dzięki pozyskaniu grantu w wysokości 8 220 zł z projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Operatorem projektu jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, a środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszczególne warsztaty składały się z 4 spotkań i wzięło w nich udział 36 osób z terenu gminy Skrzyszów i okolicznych miejscowości.

  

 

........................