Wykazy, spisy, skorowidze

 

Wykazy, spisy, skorowidze zawierające informacje o Szynwałdzie

 

 1. Alfabetyczny wykaz miast, osiedli i gromad. Stan z dnia 1. I 1966 r., Warszawa 1966.
 2. Alfabetyczny wykaz miast, osiedli i gromad. Stan z dnia 1. I 1967 r., Warszawa 1967.
 3. Allgemeines Ortschaften - Verzeichniss der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. December 1900. Nebst vollständigem alphabetischem Namensregister. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Central - Commission in Wien, Wiedeń 1902.
 4. Alphabetisches Namens - Register zum vollständigen Ortschaften - Verzeichnisse der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. December 1880. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Central – Commission in Wien, Wiedeń 1882.
 5. Bigo Jan, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielk. Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw, Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczących miejscowości, Komend wojskowych uzupełniających, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1880, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spis posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych i telegraficznych, z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny, Złoczów 1886.
 6. Książka telefoniczna tel. Tarnów 2006/7, Warszawa [b.r.].
 7. Nazewnictwo geograficzne Polski, t. 1, Hydronimy, cz. 1, Wody płynące, źródła, wodospady, Warszawa 2006.
 8. Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału, Lwów 1855.
 9. Spis miejscowości w Polsce, t. 1, W układzie alfabetycznym, red. Grzegorz Strycharz, Katowice 2010.
 10. Spis miejscowości w Polsce, t. 2, Według gmin, red. Grzegorz Strycharz, Katowice 2010.
 11. Spis miejscowości w Polsce. W układzie alfabetycznym, red. Grzegorz Strycharz, Katowice [b.r.].
 12. Spis miejscowości w Polsce. Według gmin, red. Grzegorz Strycharz, Katowice [b.r.].
 13. Spis telefonów. Województwo tarnowskie, Tarnów 1998.
 14. Spis urzędów pocztowych i telegraficznych w Galicyi [w:] Haliczanin. Kalendarz powszechny zastosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców Galicyi, na rok pański 1918, Lwów.
 15. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, t.15, Powiat tarnowski i powiat miejski Tarnów, województwo krakowskie, [b.m.] 1964.
 16. Wykaz miast, osiedli i gromad według województw i powiatów. Stan z dnia 1.I.1965 r., Warszawa 1965.
 17. Wykaz parafii w Polsce 2001, Warszawa 2001.
 18. Wykaz szkół rolniczych i ogrodniczych [w:] Kalendarz ogrodniczo-rolniczy na rok 1936, Tarnów 1936.
 19. Wykaz telefonów w Szynwałdzie, [Szynwałd] 1997.

  

 

........................