Czasopisma

 

Czasopisma zawierające informacje o Szynwałdzie

 

"Biuletyn Instytutu Geologicznego"

 1. Urbaniak J., Próba opracowania stratygrafii miocenu okolic Szynwałdu koło Tarnowa, "Biuletyn Instytutu Geologicznego" 1960, 141, t. 4. 

 

"Chłop Polski"

 1. Jak się bronić przed wyzyskiem żydowskim? Pogadanki w Kółku Włościańskiem w Okolicy Szynwałdu, "Chłop Polski" 1907, 27 września, nr 38.
 2. Jak się bronić przed wyzyskiem żydowskim? Pogadanki w Kółku Włościańskiem w Okolicy Szynwałdu, "Chłop Polski" 1907, 5 października, nr 39.
 3. Jak się bronić przed wyzyskiem żydowskim? Pogadanki w Kółku Włościańskiem w Okolicy Szynwałdu, "Chłop Polski" 1907, 12 października, nr 40.

 

"Currenda" - Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej

 1. Jasiak Stanisław, Poświęcenie kamienia węgielnego i kaplicy w Szynwałdzie-Świniogórze, "Currenda" 1985, nr 8-11.
 2. Kornecki Marian, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, "Currenda" 1986, nr 4-6.
 3. Stańczyk Stanisław, Jubileusz 50-lecia śmierci księdza prałata Aleksandra Siemieńskiego proboszcza w Szynwałdzie (1885-1939), "Currenda" 1990, nr 1-3.
 4. Niemiec Marta, Jubileusz zwieńczony koronacją, "Currenda" 2004, nr 4.
 5. Podgórski Marek, Kapłani zmarli w 2007 r. Ks. Jerzy Bubula, "Currenda" 2008, nr 1.
 6. Podgórski Marek, Kapłani zmarli w 2010 roku. Ks. mgr Antoni Węc, "Currenda" 2011, nr 1.
 7. Podgórski Marek, Zmarli kapłani. Ks. mgr Benedykt Kiełbasa - rezydent w parafii Wojnicz, "Currenda" 2012, nr 3.

 

"Dziennik Polski"

 1. Szych Zygmunt, Oczyścić potok, "Dziennik Polski" 1989, 10 stycznia, nr 8.
 2. Ziobro Wiesław, Światełko w mroku, "Dziennik Polski" 2005, 4 czerwca.

 

''Dzwonek'' - Pismo dla ludu

 1. Naprawa kościołów w Szynwałdzie i Skrzyszowie, ''Dzwonek'' 1862, t. 7, 1 października, nr 10.
 2. Pisanie Franciszka Kantora i Jana Załuchy gospodarzy ze Szynwałdu, ''Dzwonek'' 1862, t. 7, 1 grudnia, nr 16.

 

 

"Gazeta Kościelna" - Tygodnik poświęcony sprawom kościelnym

 1. Niezmiernie rzadki jubileusz, "Gazeta Kościelna" 1935, 9 czerwca, nr 23.

 

"Gazeta Krakowska"

 1. Remian Kazimierz, Z Księgi Kazimierza Remiana, Żołnierze tamtego Września (1), Wspomina Józef Tryba z Szynwałdu, "Gazeta Krakowska" 1998, 24-25 stycznia. [cykl artykułów]
 2. Chwał Paweł, Bliżej i łatwiej po zdrowie, "Gazeta Krakowska" 2005, 27 grudnia.
 3. Ocalić od zapomnienia. Z Anną Mądel, bibliotekarką z Szynwałdu, o dokumentowaniu upływającego czasu, fascynacji małą ojczyzną i atrakcjach turystycznych wsi, rozmawia Jerzy Reuter, "Gazeta Krakowska" 2011, 11 marca, nr 58.

 

"Gość Niedzielny"

 1. Brożek Grzegorz, Czas budowania, "Gość Niedzielny" 2008, 13 stycznia.

 

''Homo Dei''

 1. Weryński Henryk, Na marginesie jednego jubileuszu, ''Homo Dei'' 1934, styczeń-luty, nr 1 (11).

 

''Kronika Wielkopolski''

 1. Pietrowicz Joanna, Tomasz Mazur. Z Galicji przez powstanie styczniowe do Wielkopolski, "Kronika Wielkopolski" 2015, nr 1 (153).

 

"Nasza Gazetka"

 1. Kilarski Tadeusz M., Z żałobnej karty. Ś.P. o. Stanisław Stańczyk 8.09.1954 - 8.10.2012, "Nasza Gazetka" 2012, 4.

 

"Nasza Sprawa" - Ilustrowany tygodnik katolicki diecezji tarnowskiej, 1933-1939

 1. W przededniu Kongresu. Komitet honorowy, "Nasza Sprawa" 1934, 3 czerwca, nr 22.
 2. Perła w koronie Matki Bożej, "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 3. Koziejówna Frydolina, Odezwa do byłych Wychowanek Szkoły Rolniczej w Szynwałdzie, "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 4. Program uroczystości 25-letniego Jubileuszu Szkoły Rolniczej Żeńskiej w Szynwałdzie k. Tarnowa w dniu 11.X.1934 r., "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 5. Ks. prałat Aleksander Siemieński proboszcz w Szynwałdzie, "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 6. Na czasie, "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 7. Studnicka Marja, W 25-letnią rocznicę istnienia Szkoły Gospodyń pod kierownictwem SS. Służebniczek w Szynwałdzie, "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 8. Wojnówna Janina, Co mi daje szkoła rolnicza na przyszłość? (Głos uczennicy), "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 9. Koziejówna Frydolina, Warunki przyjęcia do Szkoły Rolniczej Żeńskiej w Szynwałdzie p. Tarnów, "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 10. Sprawozdanie z 25-letniej pracy Szkoły Rolniczej Żeńskiej w Szynwałdzie, "Nasza Sprawa" 1934, 7 października, nr 40.
 11. Szynwałd. Jubileusz Szkoły Rolniczej, "Nasza Sprawa" 1934, 21 października, nr 42.
 12. Biliński Andrzej, Sprawozdanie z Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary za rok 1934, "Nasza Sprawa" 1935, 5 maja, nr 18.
 13. Echa uroczystości Chrystusa-Króla, "Nasza Sprawa" 1935, 17 listopada, nr 46.
 14. Z Szynwałdu koło Tarnowa, "Nasza Sprawa" 1936, 3 maja, nr 18.
 15. Wystawa Przysposobienia Rolniczego w powiecie tarnowskim, "Nasza Sprawa" 1936, 8 listopada, nr 45.
 16. Dzień chorych w Szynwałdzie, "Nasza Sprawa" 1938, 17 lipca, nr 29.
 17. Sztandar Związku Szynwałdzianek, "Nasza Sprawa" 1938, 30 października, nr 44.
 18. Z poświęcenia sztandaru Związku Szynwałdzianek i Szkoły Rolniczej w Szynwałdzie, "Nasza Sprawa" 1938, 25 grudnia, nr 52.

 

"Niepodległość i Pamięć"

 1. Załęczny Jolanta, Pamiętniki uczestników i świadków wydarzeń 1863 roku świadectwem zaangażowania i pamięci, "Niepodległość i Pamięć" 2014, t. 21, nr 1-2 (45-46).

 

"Nowości Illustrowane"

 1. Kurs dla małorolnych gospodyń, "Nowości Illustrowane" 1916, 1 lipca, nr 27.

 

"Pogoń"

 1. Piszowa A., Statystyka "Kółek rolniczych" w powiecie tarnowskim, "Pogoń" 1900, 12 sierpnia, nr 60.
 2. Kółka rolnicze w powiecie tarnowskim, "Pogoń" 1914, 26 lipca, nr 30.

 

"Polonica"

 1. Duda Magdalena, Frazeologia okolic Tarnowa jako dokument współcześnie używanej gwary, "Polonica" 2016, t. 36.

 

"Prawo Kanoniczne" - Kwartalnik prawno-historyczny

 1. Kumor Bolesław, Organizacja Archidiakonalna w Małopolsce Południowej, "Prawo Kanoniczne" 1959, 2/1-2.

 

"Przegląd Geograficzny"

 1. Staszewski Józef, Nazwy geograficzne na obszarze Polski. Próba syntezy, "Przegląd Geograficzny" 1956, t. 28, z.1.

 

"Przegląd Nauk Historycznych"

 1. Anusik Zbigniew, Struktura własności ziemskiej w powiecie pilzneńskim w roku 1629, "Przegląd Nauk Historycznych" 2011, r. 10, nr 2.
 2. Anusik Zbigniew, Ludność zależna w sandomierskich dobrach książąt Zasławskich w 1629 roku, "Przegląd Nauk Historycznych" 2013, r. 12, nr 2.

 

"Przewodnik Katolicki"

 1. Co słychać w kraju? Szynwałd, "Przewodnik Katolicki" 1927, 13 listopada, nr 46.
 2. Przyszłe gospodynie polskie przy nauce, "Przewodnik Katolicki" 1928, 8 kwietnia, nr 15.
 3. Płomieńczyk Henryk, W sześćdziesięciolecie kapłaństwa, "Przewodnik Katolicki" 1933, 5 marca, nr 10.
 4. 25-lecie Szkoły Rolniczej żeńskiej SS. Służebniczek w Szynwałdzie, "Przewodnik Katolicki" 1934, 7 października, nr 40.

 

"Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego"

 1. Konior Konrad, Z badań nad czwartorzędem przedgórza karpackiego między Tarnowem a Dębicą, "Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego" 1936, vol. 12.

 

"Rocznik Tarnowski"

 1. Niedojadło Andrzej, Dziedzice, podziały i procesy osadnicze w dobrach tarnowskich w latach 1603-1772, "Rocznik Tarnowski" 1990.
 2. Kozaczka Marian, Rozwój spółdzielczości wiejskiej w powiecie tarnowskim do 1914 roku, "Rocznik Tarnowski" 1990.
 3. Hebda Jan, Chłopi tarnowscy a niepodległość Polski w 1918 r., "Rocznik Tarnowski" 1990.
 4. Niedojadło Andrzej, Życie codzienne ludności wiejskiej Hrabstwa Tarnowskiego w XVII i XVIII w., "Rocznik Tarnowski" 1991/1992.
 5. Hebda Jan, Narodziny ruchu ludowego w Tarnowskiem, "Rocznik Tarnowski" 1991/1992.
 6. Hebda Jan, Burzliwa dekada. Ludowcy tarnowscy w latach 1904-1914, cz. 1, "Rocznik Tarnowski" 1993.
 7. Jaśkiewicz Bronisław, Towarzystwo Oświaty Ludowej w Tarnowie, "Rocznik Tarnowski" 1997/98.
 8. Warżel Andrzej, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej a obóz piłsudczykowski w latach 1918-1939, "Rocznik Tarnowski" 2003-2004/9.
 9. Niedojadło Andrzej, Dobra tarnowskie jako własność magnacka, "Rocznik Tarnowski" 2006/11.

 

 

''Tarnowskie Studia Historyczne''

 1. Czosnyka Mieczysław, Rejestr podatku podymnego powiatu pilneńskiego z roku 1680 i 1683, ''Tarnowskie Studia Historyczne'' t. 1 (2009).

 

"Temi" - Galicyjski Tygodnik Informacyjny

 1. Baran Marek, Mediateka na horyzoncie?, "Temi" 2015, 22 kwietnia.
 2. Kulturalnie bez barier, "Temi" 2015, 9 grudnia.
 3. Z babcinego strychu, "Temi" 2016, 23 marca, nr 12.
 4. Burzą i budują, "Temi" 2016, 23 marca, nr 12.
 5. Czapliński Sebastian, Milionowe inwestycje w Skrzyszowie, "Temi" 2017, 25 stycznia.
 6. Stare fotografie i dokumenty, "Temi" 2017, 26 kwietnia, nr 17.

 

"Wysokie Obcasy" - Dodatek do "Gazety Wyborczej"

 1. Cymer Anna, Osobno, choć wokół tłum, "Wysokie Obcasy" 2015, 27 czerwca, nr 26.

 

"Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych"

 1. W dziesięcioletnią rocznicę śmierci ś. p. Dulęby, "Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych" 1930, 18 maja, nr 20.
 2. Zaremba Cielecki Artur, Wspomnienie o ś. p. Dr. Bronisławie Dulębie, "Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych" 1930, 18 maja, nr 20.
 3. Dzierża Stanisław, Ś. p. dr. Bronisław Dulęba, "Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych" 1930, 18 maja, nr 20.
 4. Z "Liber memorabilium" w Szynwałdzie, "Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych" 1930, 18 maja, nr 20.
 5. Odezwa!, "Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych" 1930, 18 maja, nr 20.
 6. Uczczenie 10-letniej rocznicy śmierci ś. p. Bronisława Dulęby w Szynwałdzie, "Zagroda Wzorowa - Przewodnik Kółek Rolniczych" 1930, 8 czerwca, nr 23.

 

"Zbiór ogłoszeń firmowych Trybunałów handlowych" - Stały dodatek do "Przeglądu Prawa i Administracji"

 1. Wpis stowarzyszenia [spółka mleczarska w Szynwałdzie], "Zbiór ogłoszeń firmowych Trybunałów handlowych" 1922, grudzień, nr 12.

 

"Zesłaniec" - Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków

 1. Załęczny Jolanta, Syberyjskie losy powstańców styczniowych w świetle ich pamiętników, "Zesłaniec" 2013, nr 57.

 

"Zorza"

 1. Wzorowa wieś, "Zorza" 1929, 27 października, nr 43.

 

  

 

........................