Kościół parafialny w Skrzyszowie

 

 

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika zbudowany został w 1517 r. z fundacji Jana Amora Tarnowskiego, przez cieślę Jana z Czchowa.

Jest to kościół drewniany, orientowany, z zachowanymi elementami gotyckimi. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, z częścią więźby dachowej, w korpusie belki dawnych zaskrzynień. Portale ostrołukowe w schodkowych obramieniach i o wykroju oślego grzbietu. Dekoracja malarska prezbiterium i korpusu wykonana w 1907 r. przez Jana Bukowskiego. Wewnątrz znajdują się pozostałości starszych polichromii: późnogotyckiej z ok. 1517 r. i rokokowej z 1777 r. Prawdopodobnie w latach 1927-1929 w części okien zamontowano młodopolskie witraże figuralne.

W 1770 r. rozbudowano korpus, wzniesiono zakrystię ze skarbcem na piętrze oraz soboty, w 1779 r. dobudowano kaplicę od północy. W latach 1893-94 wzniesiono nowy korpus i wieżę, dobudowano kaplicę od południa, wprowadzono neogotyckie detale.

Do najstarszych i najciekawszych elementów wyposażenia należą późnogotyckie stalle w prezbiterium, z przełomu XV i XVI w., oraz pochodzący z tego samego okresu obraz św. Stanisława ze św. Wacławem i Michałem Archaniołem, umieszczony w centralnej części ołtarza głównego. Na belce tęczowej znajduje się późnogotycki krucyfiks z końca XV w. Pozostałe wyposażenie: ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, organy i ławy pochodzą z XVII-XVIII w. W kaplicy rokokowy ołtarz z końca XVIII w.

Kościół w Skrzyszowie znajduje się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nr rejestracji A-127, data rejestracji 30 grudnia 1960 r. Leży na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

  

Wykaz źródeł

  1. Krasnowolski Bogusław, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
  2. Laskowski Andrzej, Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 4, diecezja tarnowska, cz. 2, Kraków 2017.
  3. Rocznik Diecezji Tarnowskiej na rok 1972.
  4. Szlak Architektury Drewnianej. Małopolska, wyd. 2, Kraków 2010.

 

 

........................