Kościół parafialny w Łękawicy

 

 

Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa, wzniesiony został w latach 1906-1909, według projektu Adolfa Juliusza Stapfa, na miejscu poprzedniego pochodzącego prawdopodobnie z XIV w. W tym czasie proboszczem w Łękawicy był ks. Paweł Wiatr. Ze starej świątyni zachowały się dolne partie murów prezbiterium i część nawy, włączone do nowej budowli.

Zbudowany jest w stylu neogotyckim, z cegły, z elementami z kamienia. Jednonawowy, z dwuprzęsłowym prezbiterium. Z północnej strony zlokalizowana jest zakrystia, a z południowej kaplica. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi.

W 1922 r. odbyła się konsekracja kościoła. W 1925 r. obok świątyni wzniesiona została dzwonnica, w której obecnie znajdują się trzy dzwony. Pod koniec lat 30. XX w. w kościele zamontowane zostały witraże wykonane w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński. W 1956 r. Paweł Mitka wykonał dekorację figuralno-ornamentalną wnętrza.

Kościół w Łękawicy znajduje się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nr rejestracji A-262, data rejestracji 19 września 1985 r.

  

Wykaz źródeł

  1. Krasnowolski Bogusław, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
  2. Laskowski Andrzej, Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 4, diecezja tarnowska, cz. 2, Kraków 2017.
  3. Rocznik Diecezji Tarnowskiej na rok 1972.

 

 

........................