Ochronka Sióstr Służebniczek na Litwinówce

 

 

Ochronka na Litwinówce rozpoczęła działalność w 1937 r. dzięki inicjatywie sióstr Litwinianek, które wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, a po śmierci ojca, przekazały swoją ojcowiznę na ten cel.

Ochronka mieściła się w domu rodzinnym sióstr, który został odrestaurowany i przystosowany do nowych potrzeb. W budynku tym siostry prowadziły różnorodną działalność. W latach 1938-1962 działało przedszkole. W czasie wojny i w latach późniejszych był punkt dożywiania dzieci. W 1943 r. siostry zorganizowały kolonię dla 52 dziewcząt z Tarnowa. Odbywały się tam kursy kroju i szycia, działało Amatorskie Koło Teatralne Młodzieży. W 1953 r. siostry przygotowały 30 dzieci do wczesnej I Komunii Św. Ponadto siostry leczyły chorych w domach w Szynwałdzie, Łękach, Pogórskiej Woli, Skrzyszowie.

W 1953 r. władze powiatowe przejęły dużą część majątku na własność Skarbu Państwa, z czego udało się, w 1957 r. odzyskać kawałek pola. 30 grudnia 1961 r. przedszkole przejął Wydział Oświaty, wynajmując część budynku, a prowadziła je Barbara Micek. 2 sierpnia 1967 r. siostry zlikwidowały placówkę na Litwinówce.

  


Kursy kroju i szycia


 

 

Wykaz źródeł

  1. Osoby prywatne, które udostępniły zdjęcia: Teresa Ciszek, Rozalia Gąciarz, Łukasz Mazur, Anna Przybyło, Franciszek Robak, Maria Żywiec.
  2. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.

 

 

........................