Historia biblioteki w Szynwałdzie

 

Biblioteka Publiczna w budynku "Murowanki"

 

Czytelnia Wiejska

Początki zorganizowanego czytelnictwa w Szynwałdzie przypadają na lata 80. XIX w. W tym czasie w ramach akcji Tarnowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej została otwarta czytelnia wiejska. Była ona prowadzona przez Ignacego Górskiego, nauczyciela szkoły ludowej. W 1906 r. posiadała 189 książek, 70 czytelników, którym udostępniła łącznie 631 woluminów. Kierownikiem placówki w tym czasie był Władysław Lewicki. W 1907 r. czytelnia przestała istnieć, podobnie jak wiele innych w regionie. Głównym powodem jej zamknięcia był brak dopływu nowych książek.

 

Biblioteka Kółka Rolniczego

Na początku XX w. powstało w Szynwałdzie Kółko Rolnicze, które oprócz działalności gospodarczej i społecznej, prowadziło również działalność kulturalno-oświatową. Członkowie kółka prowadzili bibliotekę, która posiadała 250 książek, prenumerowano siedem tytułów czasopism.

 

Biblioteka Publiczna

W 1955 r. powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna, której kierownikiem była Maria Szczęch. Biblioteka znajdowała się w nieistniejącym już budynku parafialnym. Warunki lokalowe były bardzo trudne, brakowało podstawowego wyposażenia, kącika czytelniczego, materiałów do prowadzenia biblioteki. W 1957 r. został otwarty Punkt Biblioteczny na Świniogórze, który istniał do 1998 r., prowadziła go Barbara Jacher. Posiadał on od 200 do 350 woluminów, które były okresowo wymieniane. Początkowo były problemy z przechowywaniem książek, z powodu braku szafy, która w końcu została przekazana do punktu z Biblioteki Powiatowej.

Pierwsza książka jaka została wpisana do inwentarza księgozbioru bibliotecznego to Ziemia przeklęta, Ibanez Vincente Blasco, Warszawa 1951. Początkowo biblioteka posiadała 574 książki, w dużej mierze dla dorosłych, dotkliwie brakowało książek dla dzieci i młodzieży. Po dziesięciu latach działalności ilość woluminów wzrosła do 4162, zarejestrowanych było 405 czytelników.

W 1974 r. została zmieniona nazwa biblioteki, która brzmiała: Biblioteka Publiczna Gminy Skrzyszów - Filia w Szynwałdzie. W 1994 r. powstało Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Na przestrzeni lat kierowniczkami biblioteki były: Maria Szczęch (1955-1965), Barbara Legutko (1965-1968), Krystyna Kosiba (1968-1972), Maria Mazur (1972-1973), Barbara Micek (1973-2009) i Anna Mądel (od 2009).

Zmieniała się również lokalizacja, z budynku parafialnego biblioteka przeniosła do domu Józefa Iwana, później w 1974 r. do domu p. Jopa. W latach 1982-1988 znajdowała się w budynku remizy OSP, a w latach 1988-2014 w budynku po Szkole Podstawowej. 11 listopada 2014 r. został otwarty nowoczesny obiekt, wybudowany na potrzeby biblioteki, w którym na dwóch piętrach mieści się księgozbiór, jest sala teatralna, pracownia komputerowa, czytelnia i kącik zabaw dla dzieci.

 

 


Lata 90. XX w.


 


Biblioteka w "Murowance" 2014 r.


 

Wykaz źródeł

  1. Archiwum Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie: Dokumenty.
  2. Archiwum Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie: Kronika Biblioteki.
  3. Jaśkiewicz Bronisław, Towarzystwo Oświaty Ludowej w Tarnowie, "Rocznik Tarnowski" 1997/98.
  4. Kozaczka Marian, Rozwój spółdzielczości wiejskiej w powiecie tarnowskim do 1914 roku, "Rocznik Tarnowski" 1990.
  5. Piszowa A., Statystyka "Kółek rolniczych" w powiecie tarnowskim, "Pogoń" 1900, 12 sierpnia, nr 60.

 

 

........................