Warsztaty świąteczne dla dzieci i dorosłych

W grudniu 2018 r. Stowarzyszenie Mój Szynwałd zorganizowało bożonarodzeniowe warsztaty dla mieszkańców Gminy Skrzyszów.

Pierwsze z nich odbyły się 3 grudnia 2018 r. i przeznaczone były dla dorosłych. Uczestnicy wykonali trzy różne dekoracje świąteczne z użyciem płatków z drewna osikowego, były to: choinki, bombki i anioły. W kolejnych warsztatach, 10 grudnia 2018 r. wzięły udział dzieci. Miały one za zadanie zrobić świątecznego krasnala. Wszystkie spotkania prowadziła instruktorka rzemiosła artystycznego, właścicielka popularnej w rejonie tarnowskim pracowni artystycznej "Ludownia" - Daria Zaborowska.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu "Ekonomizacja działalności Stowarzyszenia Mój Szynwałd poprzez wprowadzenie odpłatnej oferty szkoleniowej", który otrzymał dofinansowanie w II edycji programu grantowego w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski.

 


Warsztaty dla dorosłych


 


Warsztaty dla dzieci


 

 

........................