Promocja albumu "Szynwałd - tak było"

W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie odbyło się spotkanie poświęcone promocji albumu "Szynwałd - tak było. Historia Szynwałdu na starych fotografiach i dokumentach", zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Mój Szynwałd.

Spotkanie poprowadził Bartłomiej Mącior - prezes Stowarzyszenia, wykład pt. "Od poddanego do obywatela. Droga tarnowskich chłopów do Polski" wygłosił dr Jan Hebda, głos zabrali również goście - Pan Marcin Kiwior - Wójt Gminy Skrzyszów oraz Pani Stanisława Siemek - Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie.

Publikacja "Szynwałd - tak było" jest efektem kilkuletniej pracy i stanowi zbiór zdjęć pozyskanych, dzięki życzliwości mieszkańców Szynwałdu oraz osób, mających tu swoje korzenie. Dużym wsparciem były również instytucje takie jak Archiwum Diecezjalne, Państwowa Akademia Umiejętności, Archiwum Narodowe w Krakowie, pomocą służyły również parafia i szkoła.

Na ponad 300 stronach znalazło się około 600 fotografii, zebranych i uporządkowanych tematycznie. Każdy rozdział rozpoczyna krótki rys historyczny dotyczący m. in. życia codziennego mieszkańców, obyczajowości, edukacji, dziejów parafii. Fotografie i dokumenty zamieszczone w albumie obejmują czasy od XVII w., aż po lata 90. XX w.

Inicjatywę gromadzenia starych fotografii i dokumentów oraz wydania albumu podjęło Stowarzyszenie Mój Szynwałd. Album powstał pod redakcją Anny Mądel. Współautorami publikacji są również: Piotr Zięba, Stanisław Podraza, Bartłomiej Mącior, Ewelina Wójtowicz. Przygotowanie do druku wykonała Teresa Stańczyk, a druk i oprawę - Poligrafia Redemptorystów. Wydawnictwo współfinansowała Gmina Skrzyszów.

Album "Szynwałd - tak było" to jedna z najobszerniejszych publikacji dotyczących tej miejscowości. Można go nabyć w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie, w cenie 39 zł.

  


Fot. Janusz Siemek


   

 

........................