Pierwszy śnieg w Szynwałdzie

Zdjęcia wykonane 4 grudnia 2017 r. przez Sebastiana Czarnika.

  

 

........................