Inne

 

Różne publikacje zawierające informacje o Szynwałdzie

 

Maszynopisy

 1. Jop Władysław, Życiorys Jopa Józefa starszego - napisany przez syna Władysława ze Szynwałdu, [b.m.] 1976 [maszynopis].
 2. Micek Stanisław, Szynwałd podczas wojny i okupacji 1939-1945. Wspomnienia o przeżyciach wojennych w rodzinnej wsi, Opole 1990 [maszynopis].
 3. Rogóż Aleksander, Ks. Aleksander Siemieński. Pasterz według Serca Jezusowego, Tarnów 1964 [maszynopis].
 4. Socała Bogumiła Franciszka, Szkoły zawodowe SS. Służebniczek Starowiejskich (1909-1939), praca magisterska, Lublin 1968 [maszynopis].
 5. Urbaniak Stanisław, Życie i działalność ks. Tomasza Mąciora SAC, praca seminaryjna, Ołtarzew 1974 [maszynopis].

 

 

Kalendarz Tuchowski

 1. Br. Nepomucen Grala [w:] Kalendarz Tuchowski 2009, Tuchów 2008.
 2. Plebanek Kazimierz, Łaski Matki Bożej Tuchowskiej [w:] Kalendarz Tuchowski 2009, Tuchów 2008.
 3. Stańczyk Stanisław, Pamięć o nich trwać będzie z pokolenia na pokolenie... (Nasi Bohaterowie z czasu okupacji) [w:] Kalendarz Tuchowski 1991, Tuchów [1990].

  

 

Pocztówki z Szynwałdu

 1. 1344-2019 Szynwałd - 675 lat, fot. Michał Piekarski, Szynwałd: Stowarzyszenie Mój Szynwałd, 2019.
 2. 1344-2019 Szynwałd - 675 lat, fot. Michał Piekarski, Szynwałd: Stowarzyszenie Mój Szynwałd, 2019.
 3. 1344-2019 Szynwałd - 675 lat, Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole Publiczne, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, fot. Anna Mądel, Szynwałd: Stowarzyszenie Mój Szynwałd, 2019.
 4. 1344-2019 Szynwałd - 675 lat, Kaplica na Świniogórze, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP, Kapliczka z pocz. XX w., fot. Anna Mądel, Szynwałd: Stowarzyszenie Mój Szynwałd, 2019.
 5. 1344-2019 Szynwałd - 675 lat, fot. Piotr Zięba i Anna Mądel, Szynwałd: Stowarzyszenie Mój Szynwałd, 2019.

  

 

........................