Inwestycje w Szynwałdzie w 2017 r.

 

  • Zakończono budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej o długości 640 m i szerokości 1,5 m, wraz z poszerzeniem jezdni i odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K. Koszt inwestycji to 37 8952 zł.

 

 

  • Wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach: Na Czekaja o długości 120 m, Mąciorówki o długości 200 m, za kwotę 52 244 zł.

 

  • W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej wymieniono piec węglowy na gazowy i stare stalowe grzejniki na aluminiowe. Dodatkowo w kotłowni i na zapleczu wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, odnowiono posadzkę i tynki. Środki na tę inwestycję pochodziły z konkursu Małopolskie Remizy 2017, z WFOSiGW w Krakowie i Urzędu Gminy Skrzyszów. Cały remont kosztował 80 808 zł.

 

  • W Szkole Podstawowej nr 1 w czasie wakacji, na sali gimnastycznej został wymieniony parkiet. Zostały pomalowane również ściany w salach lekcyjnych oraz drewniane elementy na placu zabaw i placu przyszkolnym.

 

  • Dnia 24 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przysiółku Świniogóra (etap 7). Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do 86 budynków mieszkalnych oraz wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Szynwałd - włączenie I oraz włączenie II.
    Wartość brutto zadania to ponad 3,2 mln zł, a termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na drugi kwartał 2019 r.

 

 

 

Inwestycje parafialne