Witraże kościoła parafialnego w Szynwałdzie

Witraże do kościoła w Szynwałdzie zostały wykonane w 1917 r. przez Krakowski Zakład Witrażów, Mozaiki i Oszkleń Artystycznych, znany bardziej jako Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński. Zaprojektował je Stefan Matejko - bratanek Jana Matejki.

W 2014 r. zespół wszystkich witraży został wpisany do rejestru zabytków ruchomych. Dzięki temu, w tym samym roku, dwa z nich zostały poddane konserwacji, były to św. Konstancja i św. Marta. W 2016 r. odnowione zostały rozety znajdujące się w transepcie budynku, a w 2017 r. witraże przedstawiające św. Juliannę i św. Katarzynę.

 


Projekty witraży autorstwa Stefana Matejki


 


Św. Konstancja

Miejsce: prezbiterium, strona lewa. Wymiary: wys. 465 cm, szer. 120 cm. Napis na filakterii: Fundowała J.O.X. Konstancya Sanguszkowa. Witraż został odnowiony w 2014 r.


Św. Marta

Miejsce: prezbiterium, strona prawa. Wymiary: wys. 465 cm, szer. 120 cm. Napis na filakterii: Fundowała Szkoła Gospodyń S.S. Służebniczek w Szynwałdzie. Witraż został odnowiony w 2014 r. 


Św. Jan Ewangelista

Miejsce: transept południowy, strona lewa. Wymiary: wys. 325 cm, szer. 102 cm. Napis na filakterii: Ofiarował Jan Gębica.


Św. Wojciech

Miejsce: transept południowy, strona prawa. Wymiary: wys. 325 cm, szer. 102 cm. Napis na filakterii: Ofiarowali Ówcześni Parafianie.


Św. Julianna

Miejsce: transept północny, strona lewa. Wymiary: wys. 325 cm, szer. 102 cm. Napis na filakterii: Ofiarowała Julianna Gębica. Witraż został odnowiony w 2017 r.


Św. Katarzyna

Miejsce: transept północny, strona prawa. Wymiary: wys. 325 cm, szer. 102 cm. Napis na filakterii: Ofiarowała Katarzyna Robak. Witraż został odnowiony w 2017 r. 


Św. Aleksander Papież

Miejsce: zakrystia. Wymiary: wys. 285 cm, szer. 100 cm. Napis na filakterii: Ofiarował Proboszcz Ówczesny.


Św. Stanisław

Miejsce: zakrystia. Wymiary: wys. 285 cm, szer. 100 cm. Napis na filakterii: Ks. Aleksander Siemiński. 


Św. Leon Papież

Miejsce: zakrystia. Wymiary: średnica 65 cm.

Św. Franciszek z Asyżu

Miejsce: zakrystia. Wymiary: średnica 65 cm.

Św. Jakub

Miejsce: nawa północna. Wymiary: średnica 65 cm.

Św. Izydor Oracz

Miejsce: nawa północna. Wymiary: średnica 65 cm.

Św. Antoni Padewski

Miejsce: nawa północna. Wymiary: średnica 65 cm.

Św. Anna

Miejsce: nawa południowa. Wymiary: średnica 65 cm.

Bł. Bronisława

Miejsce: nawa południowa. Wymiary: średnica 65 cm.

Matka Boska Ostrobramska

Miejsce: zakrystia. Wymiary: średnica 65 cm.

 


Rozeta z monogramem IHS

Miejsce: transept północny. Witraż został odnowiony w 2016 r.


Rozeta z monogramem MARIA

Miejsce: transept południowy. Witraż został odnowiony w 2016 r.


Okno witrażowe

Miejsce: nawa południowa - 4 sztuki, nawa północna - 6 sztuk, zakrystia - 4 sztuki.


Okno witrażowe

Miejsce: nawa południowa - 3 sztuki, nawa północna - 3 sztuki, prezbiterium - 2 sztuki.


 

Wykaz źródeł

  1. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński, Projekty witraży do kościoła w Szynwałdzie.
  2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura Tarnów, Karty zabytków w Szynwałdzie, oprac. Cezary Kocot, 1983.