Opracowania

 

 1. Atlas województwa tarnowskiego, Kraków 1988.
 2. Banach Andrzej Kazimierz, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18, Kraków 1997.
 3. Bartosz Anna, Hafty ludowe w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Tarnów 1981.
 4. Bartoszek Jan, Parafialny Jordan. Chrzcielnice Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2016.
 5. Bielak Paweł, Powiat tarnowski 24 wyprawy. Przewodnik turystyczny, Łapczyca 2017.
 6. Brykowski Ryszard, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław 1981.
 7. Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982.
 8. Chwistek Maria i in., Szkoła w Szynwałdzie w latach 1986-2016, Szynwałd 2016.
 9. Dworzaczek Włodzimierz, Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego wiek XIV-XV, Warszawa 1971.
 10. Fijałkowska Grażyna, Projektował Stefan Witold Matejko, Kraków 2015.
 11. Gawron Mirosław, Genealogie rodzin Bardów, Bryków, Burzów, Mądelów i Zgłobików z Zalasowej (woj. małopolskie), Gdańsk 2015.
 12. Gawron Mirosław, Genealogie rodzin Galasów i Wójtowiczów z Zalasowej (woj. małopolskie), Zalasowa 2012.
 13. Gawron Mirosław, Genealogie rodzin Hebdów, Saradów, Sępków i Stępniów z Zalasowej (woj. małopolskie), Gdańsk 2016.
 14. Gawron Mirosław Józef, Genealogie rodziny Kosowskich (Kossowskich) z Chronowa, Gnojnika, Łysej Góry, Nowego Wiśnicza, Zalasowej, (woj. małopolskie), Gdynia 2001.
 15. Gawron Mirosław, Karty z dziejów kulturowych wsi Zalasowa, Gdańsk 2009.
 16. Hebda Jan, Jest taka wieś. Zarys dziejów Zalasowej, Tarnów-Zalasowa-Ryglice-Tuchów 2002.
 17. Hebda Jan, To już sto dziesięć lat. Zarys dziejów Kółka Rolniczego w Zalasowej, Tarnów-Zalasowa-Tuchów 2006.
 18. Hebda Jan, Z sołtysem i wójtem przez wieki. Opowieść o dziejach urzędu sołtysa i wójta w Polsce, Tarnów-Warszawa 2016.
 19. Juśko Edmund, Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2005.
 20. Juśko Edmund, Szkolnictwo polskie na terenie Galicji w dobie Wielkiej Wojny, wyd. 2, uzup. i rozszerz., Tarnów-Łapczyca 2016.
 21. Juśko Edmund, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Lublin 2003.
 22. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, tekst, red. Jan Rzepa, Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1983.
 23. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej, ilustracje, red. Jan Rzepa, Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1983.
 24. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu, Szynwałd 2007.
 25. Karty z historii Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, red. Marta Komborska, Stara Wieś 2011.
 26. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1, województwo krakowskie, pod red. Jerzego Szablowskiego, z. 13, powiat tarnowski, oprac. Józef E. Dutkiewicz, Warszawa 1953.
 27. Kopera Feliks, Lepszy Leonard, Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej, serya pierwsza, Kraków 1916.
 28. Kozaczka Marian, Położenie ludności wiejskiej powiatu tarnowskiego w latach 1867-1939, Rzeszów 1991.
 29. Kozioł Natalia i in., Kwiaty z tamtych lat, [Szynwałd 2009].
 30. Krawczyk Jerzy, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918, Kraków 1995.
 31. Krupiński Andrzej B., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Warszawa-Kraków 1989.
 32. Krupiński Andrzej B., Zabytki Ziemi Tarnowskiej w rysunkach i opisach Andrzeja B. Krupińskiego, Tarnów 2003.
 33. Kunisz Andrzej, Udział Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym, Kraków 1990.
 34. Laskowski Andrzej, Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, t. 4, diecezja tarnowska, cz. 2, Kraków 2017.
 35. Leniek Jan, Herzig Franciszek, Leśniak Franciszek, Dzieje miasta Tarnowa, Tarnów 1992, reprint wydania z 1911.
 36. Łabuz Marek, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Tarnów 2007.
 37. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.
 38. Matuszczyk Andrzej, Pogórze Karpackie, Wielickie, Rożnowskie i Ciężkowickie, Tarnów 1995.
 39. Mącior Tomasz, Na gruzach zburzonych ołtarzy, wyd. 2, Tuchów 2004, reprint pierwszego wydania z 1934.
 40. Micińska Magdalena, Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego - Działalność księdza Ludwika Ruczki - Powroty, Warszawa 2004.
 41. Nasz patron, [Szynwałd 2011].
 42. Nekanda Trepka Józef, Dobre dzieła, t. 1, Szynwałd, Kraków 1912.
 43. Niedojadło Andrzej, Kubacki Grzegorz, Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie, Skrzyszów-Tuchów 2009.
 44. Niemiec Anna, Stec Lucyna, Szczęch Jolanta, Miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Skrzyszów, Szynwałd 2002.
 45. Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 1, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.
 46. Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 2, A-J, Tarnów 2000.
 47. Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 3, K-P, Tarnów 2001.
 48. Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, R-Ż, Tarnów 2004.
 49. Pietrzykowa Aleksandra, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Warszawa-Kraków 1984.
 50. Plebanek Kazimierz, 100-lecie obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szynwałdzie 1909-2009, Tuchów 2009.
 51. Plebanek Kazimierz, Szynwałd. 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994.
 52. Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. 1, red. Beata Dziduszko, Andrzej Łabno, Anastazja Smagacz, Tarnów 2006.
 53. Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984.
 54. Powiat tarnowski. Przewodnik turystyczny, red. Paweł Bielak, Łapczyca 2013.
 55. Przyroda województwa tarnowskiego, pod red. Antoniego Zięby, Tarnów 1995.
 56. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984.
 57. Remian Kazimierz, Tarnowscy żołnierze września, Tarnów 2001.
 58. Rubach Ludomir, Tarnów i najbliższa okolica, Warszawa 1953.
 59. Ruta Zygmunt, Szkoły tarnowskie w XV-XVIII w., Wrocław 1968.
 60. Rypuszyński Stefan, Informator turystyczny powiatu tarnowskiego, Kraków 1967.
 61. Rzepa Jan, Kornecki Marian, Dzwony diecezji tarnowskiej, Kraków 2001.
 62. Sawczyk Barbara, Sąsiadowicz Maria, Stańczyk Ewa, Ocalić od zapomnienia… Patroni tarnowskich ulic, t. 2, O-Ż, Tarnów 2004.
 63. Skrzyszów, [Skrzyszów] [b.r.].
 64. Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, R-Ż, 1995.
 65. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, t.12, Warszawa 1892.
 66. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, t.15, cz. 2, Warszawa 1902.
 67. Spis miejscowości w Polsce, t. 1, W układzie alfabetycznym, red. Grzegorz Strycharz, Katowice 2010.
 68. Spis miejscowości w Polsce, t. 2, Według gmin, red. Grzegorz Strycharz, Katowice 2010.
 69. Stańczyk Stanisław, Ksiądz Zygmunt Prokop michalita - proboszcz w Kędzierówce (ur. 28.12.1918 - zm. 31.03.1994), [b.m.r.].
 70. Stańczyk Stanisław, Pamięć o nich nie zaginie. Wspomnienia o zmarłych kapłanach i siostrach zakonnych z Szynwałdu, Szynwałd 1994.
 71. Stańczyk Stanisław, Żal mi tego ludu. Ks. Prałat Aleksander Siemieński 1851-1939. Proboszcz w Szynwałdzie 1885-1939, Tuchów 1989.
 72. Sterkowicz Czesław, Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów 2001.
 73. Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach polski po 1945, t. 1, woj. krakowskie i rzeszowskie, oprac. katalogu Jerzy Gołos, Agnieszka Kasprzak-Miler, Poznań 2000.
 74. Strażacy ziemi tarnowskiej, red. Stanisław Bukowiec, Bochnia 2008.
 75. Szelęgiewicz Agnieszka, Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań 1966.
 76. Szynwałd - tak było. Historia Szynwałdu na starych fotografiach i dokumentach, red. Anna Mądel, Szynwałd 2017.
 77. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 1, Czasy przedrozbiorowe, pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, Tarnów 1981.
 78. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 2, Czasy rozbiorów i Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, Tarnów 1983.
 79. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 3, Lata drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz Polski Ludowej, pod red. Feliksa Kiryka, Zygmunta Ruty, Tarnów 1987.
 80. Tomaszek Stanisław, Tomaszek Witold, Ziemia Tarnowska. Przewodnik rowerowy, wyd. 3 popr., Tarnów 2014.
 81. Tomaszewski Marek, Tarnów. Wędrówka w przeszłość z kartą pocztową, Tarnów 2011.
 82. Warżel Andrzej, Piłsudczykowskie ugrupowania polityczne na ziemi tarnowskiej w latach 1926-1939, Tarnów 2005.
 83. Wczoraj dziś i jutro tarnowskiej ziemi, pod red. Alicji Elma, Tarnów 1954.
 84. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, t. A-Maj, wyd. 6 uzup., Zug 2007.
 85. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, t. Maja-Ż, wyd. 6 uzup., Zug 2007.
 86. Województwo tarnowskie. Monografia, pod red. Jadwigi Warszyńskiej, Wrocław-Kraków 1988.
 87. Wykaz telefonów w Szynwałdzie, [Tarnów] 1997.
 88. Ziobro Wiesław, Tarnów i okolice. Przewodnik, wyd. 2, popr. i uzup., Rzeszów 2012.
 89. Zybura Marek, Niemcy w Polsce, Wrocław 2004.