Zagumnie

 

 

Droga w Szynwałdzie.

Nazwa Zagumnia odnosiła się kiedyś do bocznych dróg, biegnących po obu stronach głównej drogi Tarnów-Ryglice. Większość domów w Szynwałdzie była budowana na wzniesieniach, a nie w dolinie Wątoku, gdyż potok ten często wylewał. Dlatego powstała tam sieć dróg dojazdowych do gospodarstw.

Obecnie Zagumniem nazywana jest tylko droga biegnąca po wschodniej stronie wsi, natomiast drogi po zachodniej stronie to Żywcówki i Droga na Japonię.

  

 

Źródła

  1. Informacje: Piotr Zięba.
  2. Madeja Magdalena, Gmina Skrzyszów i jej krajobraz w świetle nazw terenowych, Szynwałd 2014.

 

 

........................