Opłatek samorządowy w Szynwałdzie

W sobotę, 13 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie odbył się opłatek samorządowy.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządu z terenu całej gminy, osoby zaangażowane w życie społeczne, gospodarcze i kulturalne, duchowieństwo oraz zaproszeni goście.

Opłatek rozpoczął się występem Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Ładnej, które wspólnie z kapelą ludową "Szynwałdzianie" przygotowały kilka kolęd. Następnie na scenie wystąpiła szkolna grupa teatralna "Na Chwilę", prowadzona przez Marka Stańczyka, Beatę Mazur, Barbarę Stańczyk i Ewelinę Wójtowicz. Uczniowie przygotowali jasełka, w których jedną z postaci zagrał ks. Marcin Górski.

Występom towarzyszył chór szkolny, pod kierunkiem Barbary Iwan, który zaśpiewał wiele pięknych kolęd i pastorałek. Na zakończenie młodzież pod kierunkiem Justyny Stańczyk i Agnieszki Guzy przygotowała tradycyjne przedstawienie z turoniem, Żydem, aniołem, diabłem i góralami.

Życzenia do wszystkich skierowali: Wójt Gminy - Marcin Kiwior, Przewodniczący Rady Gminy - Czesław Boruch, Wójt Gminy Lisia Góra - Arkadiusz Mikuła i Dyrektor Szkoły - Stanisława Siemek. Po wspólnej modlitwie wszyscy podzielili się opłatkami i składali sobie życzenia, a na stołówce szkolnej odbyło się spotkanie okolicznościowe.