Ochronka Sióstr Służebniczek - Litwinówka

  


Kursy kroju i szycia


 

Wykaz źródeł

  1. Fotografie ze zbiorów osób prywatnych: Teresa Ciszek, Rozalia Gąciarz, Łukasz Mazur, Anna Przybyło, Franciszek Robak, Maria Żywiec.